آموزش کامل و جامع

در حوزه ارزهای مجازی

در چهار دوره مجزا

• آشنایی و ورود به بازار رمز ارزها

• تحلیل‌گری در بازار رمز ارزها (مقدماتی)

• تحلیل‌گری در بازار رمز ارزها (پیشرفته)

• مفاهیم مدیریت سرمایه و کاربرد آن در بازار رمز ارزها

   IR_CryptoCurrencies